Nieuwsbrief april-mei 2017

Vaste medewerksters op de groepen

De vaste pedagogisch medewerksters op de Hendrik Smitstraat zijn:

Dominique, Priscilla en Patricia

Vaste invalkrachten: Tesse en Linsey

Melanie Schöller is een nieuwe pedagogisch medewerkster, zij is begonnen in februari en komt uit de kraamzorg. Zij zal als vast collega tussen de gele en de groene groep inzetbaar zijn op de vrije dagen van de vaste medewerksters. Linsey Grootenboer is bij ons begonnen per 1 april op inval basis. 

Ruilen van dagen

Uit diverse vragen vanuit de ouders blijkt dat ons beleid omtrent het ruilen van dagen niet duidelijk is. In het verleden konden niet afgenomen dagen helemaal niet geruild worden. Om een extra service aan te bieden hebben wij enkele jaren geleden ons beleid hierin veranderd. Het beleid is als volgt; ongeacht de persoonlijke reden van afwezigheid mag de niet afgenomen dag geruild worden, mits er plaats is op de betreffende groep, een week voor, dezelfde week of een week na de niet afgenomen dag. Officiële feestdagen kunnen niet worden geruild. Voorbeeld: als in week 7 woensdag 15 februari niet wordt afgenomen, dan kan het kind als ruildag in week 6, 7 of 8 komen, mits er plaats is op de groep. Niet afgenomen dagen die niet binnen de termijn geruild kunnen worden vervallen, wij hanteren geen zogenaamd spaarsysteem.

Pasen 

Op 13 april zal er op diverse groepen een Paaslunch zijn voor de kinderen. Iedereen ontvangt hierover nog nader bericht. 

Koningsdag

In de week van Koningsdag organiseren de medewerksters op bijna alle groepen leuke spelletjes voor de kinderen!   

City Run 2 april

Een aantal van onze medewerksters zal op zondag 2 arpil om 14.50 uur deelnemen aan de City Run, 5 kilometer hardlopen!

Brengen en ophalen  

Graag wijzen wij jullie er op dat de verantwoordelijkheid over de kinderen tijdens het brengen en halen bij de ouders ligt. Wij vragen jullie daarom in deze tijd goed op je eigen kind(eren) te letten. Dit om verwarring te voorkomen wie het kind aanspreekt als er iets gebeurt.

Van de medewerksters van de groep hebben wij begrepen dat er regelmatig kinderen na half 7 worden opgehaald. Willen jullie er op letten dat half 7 onze sluitingstijf is, de medewerksters willen graag ook op tijd naar huis.

Zonnebrand

Het weer wordt weer beter, dus het is smeren geblazen. Graag verzoeken wij de kinderen op zonnige dagen ingesmeerd naar Toppie te brengen. Over de dag zullen wij hen uiteraard goed blijven insmeren! 

Zomerseizoen 

Willen jullie even in de mandjes kijken of daar de juiste maat reservekleding in zit en of deze kleding ook geschikt is voor de zomer? Graag ook even checken of de slaapzak niet te dik is. 

Up & Go luiers

Wij begrijpen van de medewerksters dat kinderen op steeds jongere leeftijd al zogenaamde luierbroekjes dragen. Deze zijn bedoeld voor kinderen die al bezig zijn met zindelijk worden en de luier als 'onderbroek' zien, zodat zij zelf naar het toilet kunnen. Om een luierbroekje als gewone luier te gebruiken is voor de medewerksters op de groep best veel werk, zij moeten dan de schoenen uit doen en de broek uit doen. 

Luchtkwaliteit

Op Toppie meten wij wekelijks de kwaliteit van de lucht, wij meten dan de CO2 waarde, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Wij hebben de ventilatie op dusdanige wijze geregeld dat de metingen zeer zelden buiten het gewenste vallen. Deze metingen worden genoteerd en als er eens een meting buiten het gewenste valt nemen wij direct maatregelen. Er zal dan extra geventileerd worden.

 

 

 

 

 

 

Agenda

10 april OC vergadering Holleweg

13 april Paaslunch 

28 april bestaat Toppie 18 jaar!

09 mei OC vergadering Hilvertsweg

22 mei team vergadering alle vestigingen

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum