Nieuwsbrief zomer 2018 

Vaste medewerksters op de groepen

De vaste pedagogisch medewerksters op de Hilvertsweg zijn:

Geel; Nicole, Linsey en Mellonie    

Groen; Debby, Aysegul en Marjolein

Rood; Lisa komt per half juli terug van zwangerschapsverlof, zij wordt op de rode groep naast Marjan en Burcu de vaste medewerker  

Blauw: Monique, Nienke en Jennifer

Deze zomer zullen we Kelly weer op de Hilvertsweg zien als invalkracht om de vakanties van de medewerkers mogelijk te maken. De meeste ouders en kinderen kennen Kelly nog wel, zij heeft een aantal jaar bij ons gewerkt en heeft daarna haar studie weer opgepakt. 

Leidinggevende beleidsmedewerker

Francis Konijn versterkt per half april ons teem van medewerkers als leidinggevende beleidsmedewerker. Dit houdt in dat zij zich het meest zal bezighouden met het maken van nieuwe beleidsplannen en met het verbeteren van bestaande beleidsplannen. Ook zal zij het team van alle drie de vestigingen begeleiden om volgens de diverse beleidsplannen te werken. Aangezien zij daar niet alle drie haar werkzame dagen mee bezig is, zal zij ook een aantal taken van Angelique overnemen, waaronder de diverse gesprekken met personeel. Angelique blijft haar taak als vestigingsmanager gewoon uitvoeren.    

AVG (Privacy Wetgeving)

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Ook wij hebben van ouders en kinderen (gevoelige) informatie. Op ons formulier persoonlijke gegevens staan de meest gevoelige gegevens vermeld en wij moeten hier zorgvuldig mee omgaan. Op het formulier staat uw handtekening, waarmee u toestemming heeft gegeven dat wij deze gegevens hebben. Wij zijn verplicht deze gegevens jaarlijks door te geven aan de belastingdienst, zij gebruiken dit om de toeslag kinderopvang vanuit het rijk te controleren. De map waarin wij deze formulieren bewaren staat achter slot en grendel op ons kantoor aan de Holleweg. Verder staat in onze Privacy Policy beschreven hoe wij met persoonsgegevens om gaan, welke ook te vinden is op onze website. 

EHBO

Het volledige team heeft de EHBO cursus weer gevolgd en het certificaat behaald, van harte!  

Vakantie 

Graag vragen wij de ouders om de vakanties door te geven, zodat wij rekening kunnen houden met de personele planning. 

Proeverij

Afgelopen maand is op alle vestigingen de proeverij geweest van Lekker en Vers. Iedereen kon op de vestiging een variatie aan warme maaltijden proeven, zoals de kinderen aan het eind van de dag wordt aangeboden. Graag zouden wij wat meningen horen over de ervaringen! 

 

 

 

Agenda

Agenda zomer 2018 

20 juni team vergadering personeel 

11 juli OC vergadering Hilvertsweg

18 juli OC vergadering Holleweg  

 

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum