De oudercommissie bestaat uit:

  • Mirjam van der Spek (voorzitter)
  • Kim Treur
  • Cecile Botden 

Heeft u vragen of suggesties bestemd voor de ouderraad? Deze kunt u sturen naar
oudercommissiehw@kdvtoppie.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname in de oudercommissie dan kunt u zich altijd aanmelden, inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij de leiding.

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum