Een dag op KDV Toppie Baarn

De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 07.30 uur tot 09.30 uur gebracht geworden. In deze tijd is de deur uit veiligheidsoverwegingen gesloten, maar ouders hebben toegang. Wij verzoeken u vriendelijk de kinderen voor 09.30 uur te brengen, zodat de pedagogisch medewerkers ongestoord aan het dagprogramma kunnen beginnen. Als u uw kind komt brengen is, er voldoende tijd voor een rustige overdracht van het kind.

Kan uw kind om welke reden dan ook niet komen, dan verzoeken wij u dit voor 09.30 uur te melden via het ouderportaal, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

Bij het brengen van uw kind ligt de verantwoordelijkheid voor uw kind, zolang u in de groepsruimte bent, in uw handen. Dit voorkomt dat de pedagogisch medewerker en de ouders/verzorgers beiden afwachten tot de ander ingrijpt op het moment dat het kind iets doet dat niet kan of mag.

Afscheid nemen is vaak een moeilijk moment voor het kind en soms ook voor de ouders/verzorgers. Het is voor het kind belangrijk dat er duidelijkheid is, maak van het afscheid nemen een ritueel en blijf daar consequent in. Laat het moment van afscheid nemen niet te lang duren, daar worden kinderen onzeker van.

Het is begrijpelijk dat ouders/verzorgers liever geen huilend kind achterlaten, maar op het moment dat u afscheid heeft genomen moet u ook daadwerkelijk gaan. Het kind stopt vaak al met huilen op het moment dat u de deur achter u sluit. Het is voor een kind onbegrijpelijk als u terugkomt na het afscheid nemen, dan denkt hij/zij dat u hem/haar weer komt halen. Komt het voor dat het kind blijft huilen, dan zullen wij u uiteraard informeren.

Op deze vestiging hebben wij een verticale groep voor kinderen van 0 - 4 jaar. Het dagritme is daarom niet algemeen. Wij houden rekening met de wensen van de ouders/verzorgers, en de kinderen houden de eerste weken het ritme van thuis aan. De grotere kinderen gaan rond 09.30 uur aan tafel om fruit te eten en water of thee te drinken. Voor het eten wordt altijd een liedje gezongen om de maaltijd te beginnen. Om 11.30 uur is het tijd voor de boterham met een beker melk. De kinderen krijgen altijd een boterham met hartig beleg, zoals theeworst, smeerkaas, e.d. Na het eten gaan de kinderen die nog moeten slapen naar bed; dit is rond 12.30 uur. Voordat zij gaan slapen, worden de tanden gepoetst. 

Na het slapen, rond 15.15 uur, gaan de kinderen aan tafel om water of thee te drinken en een gezonde snack te eten, zoals een cracker, rijstewafel, soepstengel of rauwkost. Alleen met toestemming van de ouders/verzorgers geven wij limonade. Tussen 16.30 en 17.00 uur wordt aan alle kinderen een warme maaltijd aangeboden; ouders/verzorgers kunnen kiezen of zij hier wel of niet aan mee doen. De kinderen die geen warme maaltijd nuttigen, krijgen op dit moment kaas, worst en rauwkost aangeboden, zodat zij niet heel hongerig worden opgehaald.

Tussen de momenten dat de kinderen aan tafel zitten, is er de mogelijkheid voor meerdere activiteiten. Zoals bijvoorbeeld: buiten spelen, liedjes zingen, voorlezen, kleien, knutselen, samenspel, e.d.. De pedagogisch medewerkers verplichten de kinderen nooit aan een activiteit deel te nemen, maar zullen hen wel optimaal stimuleren om zelf mee te willen doen. Het is niet de doelstelling van Toppie om als school te fungeren, wel vinden wij het belangrijk de kinderen structuur en een consequente benadering te bieden.

 

 

KDV Verbindingsweg Baarn

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum
×

Kinderopvang Toppie wordt CompaNanny

Na 22 jaar hebben Liesbeth en Varna besloten dat het tijd is voor verandering en vernieuwing. Kinderopvang Toppie is daarom overgenomen door CompaNanny. Deze overname is ontstaan vanuit dezelfde kijk op kinderopvang en overeenkomsten in visie en cultuur.

Bij beide organisaties staat kwaliteit centraal: voor kinderen, ouders en medewerkers. De vestigingen worden door ouders omschreven als een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar vakkundige mensen werken met een hart voor kinderen en oog voor kwaliteit. Het gevoel dat we vanuit een soortgelijke basis werken, geeft veel vertrouwen en vormt de basis voor de toekomst.

Wil je meer weten over CompaNanny? Kijk op www.compananny.nl

Inschrijven

Nieuwe inschrijvingen worden behandeld door CompaNanny.

Werken bij Compananny