Een dag op KDV Toppie Baarn

De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 07.30 uur tot 09.30 uur gebracht geworden, in deze tijd is de deur uit veiligheidsoverwegingen gesloten, maar ouders hebben toegang. Op de Hilvertsweg en de Diependaalselaan is de toegang beveiligd middels een cijfercode, deze ontvangt elke ouder op de eerste dag opvang. Op de Holleweg en de Hendrik Smitstraat ontvangt iedere ouder tijdens het intake gesprek een druppel, waarme de deur geopend kan worden. Wij verzoeken u vriendelijk de kinderen voor 09.30 uur te brengen, zodat de pedagogisch medewerkers ongestoord aan het dagprogramma kunnen beginnen. Als u uw kind komt brengen is er voldoende tijd voor een rustige overdracht van het kind.

Kan uw kind om welke reden dan ook niet komen, dan verzoeken wij u dit voor 09.30 uur te melden, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

De verantwoordelijkheid van uw kind ligt bij het brengen in uw handen, zolang u in de groepsruimte van het kind bent. Dit voorkomt dat de pedagogisch medewerker en de ouders/verzorgers beiden afwachten tot de ander ingrijpt op het moment dat het kind iets doet dat niet kan of mag.

Afscheid nemen is vaak een moeilijk moment voor het kind en soms ook voor de ouders/verzorgers. Het is voor het kind belangrijk dat er duidelijkheid is, maak van het afscheid nemen een ritueel en blijf daar consequent in. Laat het moment van afscheid nemen niet te lang duren, daar worden kinderen onzeker van.

Het is begrijpelijk dat ouders/verzorgers liever geen huilend kind achterlaten, maar op het moment dat u afscheid heeft genomen moet u ook daadwerkelijk gaan. Het kind stopt vaak al met huilen op het moment dat u de deur achter u sluit. Het is voor een kind onbegrijpelijk als u terugkomt na het afscheid nemen, dan denkt hij/zij dat u hem/haar weer komt halen. Komt het voor dat het kind blijft huilen, dan zullen wij u uiteraard informeren.

Op de babygroepen is het dagritme nog niet algemeen, de kinderen hebben vaak nog geen ritme. Wij houden rekening met de wensen van de ouders/verzorgers en de kinderen houden de eerste weken het ritme van thuis aan.  De grotere kinderen gaan rond 09.30 uur aan tafel om fruit te eten en limonade te drinken. Voor het eten wordt altijd een liedje gezongen om de maaltijd te beginnen. Om 11.30 uur is het tijd voor de boterham met een beker melk. De kinderen krijgen altijd eerst een boterham met hartig beleg, zoals smeerworst, smeerkaas, e.d.. Soms wordt er ook zoetigheid op tafel gezet, zoals pindakaas of appelstroop. Dit is geen gewoonte, maar uitzondering. Na het eten gaan de kinderen, die nog moeten slapen, naar bed, dit is rond 12.30 uur. Voordat zij gaan slapen worden de tanden gepoetst. 

Na het slapen, rond 14.30 uur, gaan de kinderen aan tafel om limonade te drinken en een koekje of cracker te eten. Rond 16.30-17.00 uur wordt aan alle kinderen een warme maaltijd aangeboden, ouders kunnen kiezen of zij hier wel of niet aan mee doen. De kinderen die geen warme maaltijd nuttigen krijgen een andere activiteit aangeboden en zullen op dit moment kaas, worst en rauwkost aangeboden krijgen, zodat zij niet heel hongerig worden opgehaald.

Tussen de momenten dat de kinderen aan tafel zitten is er de mogelijkheid voor meerdere activiteiten. Zoals bijvoorbeeld; buiten spelen, liedjes zingen, voorlezen, kleien, knutselen, samenspel, e.d.. De pedagogisch medewerker verplichten de kinderen nooit aan een activiteit deel te nemen, maar zullen hen wel optimaal stimuleren om zelf mee te willen doen. Het is niet de doelstelling van Toppie om als school te fungeren, wel vinden wij het belangrijk de kinderen structuur en een consequente benadering te bieden.

 

 

KDV Verbindingsweg Baarn

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum