Nieuwsbrief april-mei 2017

Vaste medewerksters op de groepen

De vaste pedagogisch medewerksters op de Holleweg zijn:

De vaste medewerkers van de 0-4 groep zijn Sissy, Maaike, Natasja en Ilona.  

Op de 3+ groep zijn dit Elvira en Tesse en op de nso Angelique en Laura.

Vaste invalkrachten: Linsey, Nienke en Romy

Melanie Schöller is een nieuwe pedagogisch medewerkster, zij is begonnen in februari en komt uit de kraamzorg. Zij zal als vast collega tussen de gele en de groene groep inzetbaar zijn op de vrije dagen van de vaste medewerksters. Linsey Grootenboer is bij ons begonnen per 1 april op inval basis. 

Ruilen van dagen

Uit diverse vragen vanuit de ouders blijkt dat ons beleid omtrent het ruilen van dagen niet duidelijk is. In het verleden konden niet afgenomen dagen helemaal niet geruild worden. Om een extra service aan te bieden hebben wij enkele jaren geleden ons beleid hierin veranderd. Het beleid is als volgt; ongeacht de persoonlijke reden van afwezigheid mag de niet afgenomen dag geruild worden, mits er plaats is op de betreffende groep, een week voor, dezelfde week of een week na de niet afgenomen dag. Officiële feestdagen kunnen niet worden geruild. Voorbeeld: als in week 7 woensdag 15 februari niet wordt afgenomen, dan kan het kind als ruildag in week 6, 7 of 8 komen, mits er plaats is op de groep. Niet afgenomen dagen die niet binnen de termijn geruild kunnen worden vervallen, wij hanteren geen zogenaamd spaarsysteem.

Naschoolse opvang

Zodra bekend is naar welke school het kind gaat en er is naschoolse opvang nodig, is het noodzakelijk om via onze site een inschrijfformulier in te vullen. Wij garanderen geen automatische doorstroom voor kinderen die vier jaar worden. 

Ziekmeldingen

Wij ontvangen graag een ziekmelding van de kinderen van de naschoolse opvang, dit voorkomt onnodig lang wachten op het schoolplein. 

Kinderwagens

Kinderwagens die op Toppie blijven kunnen geparkeerd worden in de grote hal. Wij vragen dit alleen te doen als het noodzakelijk is, wegens de ruimte die de wagens in beslag nemen. 

Tussenhek

Het tussenhekje buiten is sinds kort open! Handig als je je auto op het parkeerterrein hebt staan. 

Koningsdag

In de week van Koningsdag organiseren de medewerksters op bijna alle groepen leuke spelletjes voor de kinderen!   

City Run 2 april

Een aantal van onze medewerksters zal op zondag 2 arpil om 14.50 uur deelnemen aan de City Run, 5 kilometer hardlopen!

Ophalen  

Graag wijzen wij jullie er op dat de verantwoordelijkheid over de kinderen tijdens het halen bij de ouders ligt. Wij vragen jullie daarom in deze tijd goed op je eigen kind(eren) te letten. Dit om verwarring te voorkomen wie het kind aanspreekt als er iets gebeurt.

Van de medewerksters van de groep hebben wij begrepen dat er regelmatig kinderen na half 7 worden opgehaald. Willen jullie er op letten dat half 7 onze sluitingstijf is, de medewerksters willen graag ook op tijd naar huis. 

Luchtkwaliteit

Op Toppie meten wij wekelijks de kwaliteit van de lucht, wij meten dan de CO2 waarde, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Wij hebben de ventilatie op dusdanige wijze geregeld dat de metingen zeer zelden buiten het gewenste vallen. Deze metingen worden genoteerd en als er eens een meting buiten het gewenste valt nemen wij direct maatregelen. Er zal dan extra geventileerd worden.

 

 

 

 

 

 

Agenda

13 april Paaslunch 

28 april bestaat Toppie 18 jaar!

09 mei OC vergadering Hilvertsweg

15 mei OC vergadering Holleweg

22 mei team vergadering alle vestigingen

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum