Nieuwsbrief voorjaar 2018

Vaste medewerksters op de groepen

De vaste pedagogisch medewerksters op de Holleweg zijn:

Groep 0-4 jaar; Sissy Brugge, Denise van der Laan, Angela Lookers en Femke Aalders.

Groep 2-4 jaar; Natasja de Gooijer, Maaike Lahr en Elvira Scheffers.

NSO 4-8 jaar; Angela Lookers en

NSO 4-8 jaar; Joyce Grim en

NSO 8-12 jaar; Chantal Veldman en Elvira Scheffers  

Wij zijn altijd op zoek naar versterking van ons team in de vorm van 'invalkrachten', de sollicitatierondes zijn in volle gang. Kent u iemand die graag zou solliciteren kan dit via de mail kdv@kdvtoppie.nl

Entree Holleweg

Deze week woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de toegangsdeuren van de Holleweg een veiligheidssysteem gemonteerd. In deze week zullen wij alle ouders voorzien van een persoonlijke toegangspas, waarmee de deur geopend kan worden. 

Ziektebeleid en het toedienen van Paracetamol 

Een ziek kind is het liefst thuis bij papa of mama, soms is het echter ook prima als een kind op Toppie komt of blijft. Het is wel van groot belang om in de ochtend bij het brengen de medewerker van de groep op de hoogte te stellen van de situatie. Is het kind al een paar dagen niet lekker of heeft u zelf in de ochtend al een Paracetamol (zetpil of tablet) gegeven, dan moet de medewerker daarvan weten om die dag goed voor uw kind te kunnen zorgen. Zeker als er thuis al Paracetamol is gegeven, is het van groot belang dat de medewerker dit weet; een kind kan na de uitwerking van Paracetamol een zeer hoge koortsaanval krijgen. Er moet dan ook rekening mee gehouden worden, dat er gebeld kan worden om het kind op te halen. 

Wij hanteren geen grens bij verhoging en of koorts, maar kijken naar de persoonlijke toestand van het kind en beoordelen aan de hand daarvan of een kind op Toppie kan blijven. Kinderen met hoge koorts, kinderen die niet kunnen meedoen aan het dagprogramma of waarvan de verzorging te intensief is voor onze medewerkers, laten wij altijd ophalen. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat een medewerker Paracetamol aan een kind geeft als pijnstillend medicijn, bijvoorbeeld bij oorontsteking. Het is echter niet de bedoeling dat Paracetamol als koortsverlagend middel gegeven wordt, zodat het kind een aantal uur naar de opvang kan.

Zie voor meer informatie ons zietebeleid.  

EHBO

De volledige EHBO cursus komt er weer aan, op 11 april en 23 mei zal deze cursus op de Holleweg plaatsvinden. De ouders zijn al benaderd om deel te nemen, er zullen ook een aantal medewerkers van Toppie mee doen. De herhaling (voor degenen die de volledige cursus vorig jaar hebben gedaan) is op 18 en 25 april, ook op de Holleweg. 

Brengen en halen 

Graag maken wij alle ouders er nogmaals op attent dat wij om 07.30 uur de deuren openen, voor die tijd hebben de medewerkers even de tijd nodig om de groep op orde te maken en alles klaar te zetten. De medewerkers van de groep willen graag om 09.30 uur aan het dagprogramma beginnen, maar soms zijn dan nog niet alle kinderen gebracht. Het werkt het prettigst als alle kinderen er voor 09.30 uur zijn, maar het kan natuurlijk gebeuren dat het een keer later wordt. In deze gevallen zouden wij dat graag willen weten. Wij bellen zelf om 09.30 uur als een kind er nog niet is, om even te vragen hoe of wat. 

Afscheid nemen is voor sommige kinderen een moeilijk moment, het is dan ook aan de ouders en de medewerkers om dit moment zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maak het afscheid niet te lang, dit is alleen maar moeilijker voor het kind. Probeer er een vast ritueel van te maken, bijvoorbeeld even een puzzel maken en dan duidelijk afscheid nemen en ook daadwerkelijk weg gaan. Als het afscheid nemen moeilijk blijft, maak dan duidelijke afspraken met de medewerker van de groep en leg deze ook uit aan het kind. Tussen 16.30-17.00 uur nuttigen de kinderen een warme maaltijd, het is fijn als de kinderen in deze tijd niet worden opgehaald, dit zorgt voor veel afleiding van alle kinderen. Om 18.30 uur sluiten wij af! 

Luchtkwaliteit   

Op Toppie meten wij wekelijks de kwaliteit van de lucht, wij meten dan de CO2 waarde, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Wij hebben de ventilatie op dusdanige wijze geregeld dat de metingen zeer zelden buiten het gewenste vallen. Deze metingen worden genoteerd en als er eens een meting buiten het gewenste valt nemen wij direct maatregelen. Er zal dan extra geventileerd worden.

 

 

 

 

 

Agenda

Agenda voorjaar 2018 

14 maart vergadering personeel 

02 april, Tweede Paasdag, Toppie is gesloten 

03 april vergadering oudercommissie Hendrik Smitsstraat 

16 april vergadering personeel 

18 april vergadering oudercommissie Hilvertsweg 

27 april Koningsdag, Toppie is gesloten 

10 mei Hemelvaartsdag, Toppie is gesloten 

15 mei vergadering personeel 

21 mei Tweede Pinksterdag, Toppie is gesloten

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum