Een dag op NSO Toppie

De kinderen van school halen is de verantwoording van NSO Toppie, dit doet een pedagogisch medewerker of een speciaal daarvoor aangenomen chauffeur. De kinderen van scholen die op loopafstand van de locatie liggen worden lopend opgehaald, de kinderen van scholen die hiervoor te ver liggen worden met de auto opgehaald. Er is ook een Stint aanwezig waarmee de kinderen opgehaald worden of op een uitstapje gaan.   

Kan uw kind om welke reden dan ook niet komen, dan verzoeken wij u dit voor 09.30 uur te melden, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

U kunt uw kind op elk moment van de dag ophalen, echter voor de rust op de groep en de geplande activiteiten vragen wij u uw kind tussen 16.30 uur en 18.30 uur op te halen. Wilt u uw kind op een ander moment halen, geeft u dit dan telefonisch door aan de pedagogisch medewerker. Bij het ophalen is er voldoende tijd om met de pedagogisch medewerker de dag van het kind te bespreken.

Op het moment dat uw kind u heeft gezien (of andersom) gaan wij er van uit dat u de verantwoordelijkheid overneemt van de pedagogisch medewerker. Dit voorkomt dat de pedagogisch medewerker en de ouders/verzorgers beiden afwachten tot de ander ingrijpt op het moment dat het kind iets doet dat niet kan of mag.

Wordt uw kind om wat voor reden dan ook door iemand anders opgehaald, willen wij dit graag van te voren weten. Wij geven de kinderen niet zomaar aan een ander mee, zoals u zult begrijpen.

Toppie is tot 18.30 uur geopend, wij verzoeken u vriendelijk het kind op tijd op te halen. Mocht u om welke reden dan ook te laat zijn, dan verzoeken wij u dit telefonisch te melden en een andere ophaalregeling te treffen.

Op de naschoolse opvang is het de bedoeling dat de kinderen veelal zelf mogen bepalen wat ze willen doen. Tijdens vakanties werken wij met thema’s en maken wij uitstapjes, dit zorgt voor afwisseling en extra uitdaging. Zodra de kinderen uit school komen eten ze eerst een boterham en drinken ze melk (12.00 uur) of krijgen ze fruit of een koekje met limonade (15.00 uur). Aan het eind van de dag (17.00 uur) krijgen de kinderen een warme maaltijd aangeboden, ouders kunnen zelf aangeven of zij hier gebruik van willen maken. Dit zijn vaste rustmomenten. Af en toe zullen we tussen de middag iets speciaals eten, zoals pannenkoeken of tosti’s. Indien kinderen allergisch zijn of uit geloofsovertuiging bepaalde voeding niet mogen, dan houden wij hier rekening mee. Na het eten kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een groepje kinderen gaat zitten knutselen en een ander groepje naar buiten gaat. De oudere kinderen (vanaf 8 jaar) mogen zonder toezicht in de tuin spelen, hiervoor moeten de ouders toestemming geven middels een formulier, te ontvangen bij het intakegesprek.    

Verdere activiteiten zijn, onder andere, toneelstukjes maken, verkleden, koken/bakken, bouwen, voetballen, liedjes zingen, voorlezen, kleien, knutselen, samenspel, computergames, tv kijken e.d.. De activiteiten als computergames en tv kijken gebeuren onder toezicht, dit wil zeggen dat de kinderen geen spelletjes kunnen doen of een programma kunnen kijken wat niet voor de leeftijd geschikt is. Tevens zorgen wij er voor dat de kinderen nooit langer dan een half uur achter de computer of tv zitten (uitzonderingen bijv. een kerstfilm daargelaten).

Kinderen kunnen hun eigen activiteit verzinnen of meedoen aan een aangeboden activiteit. Kinderen geven vaak zelf aan waar zij behoefte aan hebben en wij proberen hierop in te spelen. De pedagogisch medewerkers verplichten de kinderen dan ook nooit aan een activiteit deel te nemen, maar zullen hen wel optimaal stimuleren om zelf mee te willen doen. Het is niet de doelstelling van Toppie om als school te fungeren, wel vinden wij het belangrijk de kinderen structuur en een consequente benadering te bieden.

NSO Holleweg

Iedere dag weer lol!

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum