Toppie medewerkers geslaagd voor TINK cursus! 

In 2016-2017 volgden een aantal pedagogisch medewerkers van Toppie de TINK cursus.

Doel van de training

Met Tink verbeter je; 

  • je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
  • je eigen taalvaardigheid
  • leren op de werkvloer van/met elkaar
  • Sensitieve responsiviteit, 
  • Respect voor autonomie van het kind
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van positieve interactie tussen kinderen

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In de teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

 

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum