Opvangruimte

Een goede opvangruimte is een belangrijke voorwaarde voor goede kinderopvang. De ruimte dient afgestemd te zijn op de behoefte van de kinderen. De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Kinderopvang Toppie is speciaal daarvoor ingericht en heeft ruimtes om te eten, te spelen en te slapen. De kinderen kunnen zowel binnen als buiten spelen. Ook zijn er algemene ruimtes, zoals de keuken, het kindersanitair, ruimtes voor de leiding en bergruimtes. Bij de vaststelling van de maximale capaciteit van de groep wordt uitgegaan van de wet Kinderopvang. Op alle vestigingen hanteren wij de extra veiligheidsmaatregel omtrent hoge hakken. Op de baby-dreumesgroepen is het dan ook verboden om de groep met hoge hakken te betreden.

Aan elk kind wordt voldoende aandacht gegeven. Hoe jonger het kind, hoe meer behoefte aan aandacht en des te geringer het aantal kinderen per pedagogisch medewerker.

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum