Pedagogisch beleid

Er wordt bij kinderopvang Toppie gewerkt volgens een pedagogisch beleidsplan. U kunt deze vinden in een map op de groep en mag u ten alle tijden inzien. 

Dit plan ligt niet vast, het is de basis van onze opvattingen over opvoeding en verzorging van kinderen van 0 tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers kunnen volgens dit plan op een lijn werken. Zo wordt voorkomen dat een kind verwarring krijgt omdat iets bij de ene medewerker wel kan en mag en bij de andere medewerker niet.

Eens in de maand zijn er teamvergaderingen, hier worden ook de diverse beleidsplannen doorgenomen. Zo komen er nieuwe punten bij en worden sommige punten bijgeschaafd.
Hieronder staan een aantal punten beschreven die bij kinderdagverblijf Toppie van belang zijn.

Enkele uitgangspunten:

Wij streven er naar de kinderen een vertrouwd opvangadres te bieden, met weinig personeelswisselingen. De eerste vier jaren van een mensenleven zijn de basis van de verdere ontwikkeling voor de rest van het leven.

Hieraan wordt onder andere aandacht besteed door:

  • Goede communicatie met ouders/verzorgers
  • Extra aandacht waar nodig
  • Over probleemsituaties te praten en deze samen op te lossen
  • Kinderen met geduld en liefde te begeleiden
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind

De kinderen opvang bieden in een veilige en zorgeloze ruimte en proberen hun lichamelijke, geestelijke en motorische ontwikkeling optimaal te stimuleren is hiervoor ook erg belangrijk.

Dit wordt onder andere gerealiseerd door de kinderen:

  • Speelgoed aan te bieden dat past bij de leeftijd
  • Te leren in groepsverband spelen en delen
  • Samen activiteiten te laten ondernemen die passen bij het ontwikkelingsniveau
  • Buiten te laten spelen

U zult begrijpen dat dit slechts een klein stukje is uit het pedagogische beleid, wilt u het gehele perdagogisch beleid lezen, klik dan

hier voor het pedagogisch beleidsplan van de Hilvertsweg 

hier voor het pedagogisch beleidsplan van de Holleweg (0-4 jaar)

hier voor het pedagogisch beleidsplan van de Holleweg (4-12 jaar)

hier voor het pedagogisch beleidsplan van de Hendrik Smitstraat 

hier voor het pedagogisch beleidsplan van de Diependaalselaan 

Informatie boekje

Alle informatie over Kinderopvang Toppie vindt u in ons boekje.

Deze kunt u hier inzien (PDF)

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum
×

Kinderopvang Toppie wordt CompaNanny

Na 22 jaar hebben Liesbeth en Varna besloten dat het tijd is voor verandering en vernieuwing. Kinderopvang Toppie is daarom overgenomen door CompaNanny. Deze overname is ontstaan vanuit dezelfde kijk op kinderopvang en overeenkomsten in visie en cultuur.

Bij beide organisaties staat kwaliteit centraal: voor kinderen, ouders en medewerkers. De vestigingen worden door ouders omschreven als een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar vakkundige mensen werken met een hart voor kinderen en oog voor kwaliteit. Het gevoel dat we vanuit een soortgelijke basis werken, geeft veel vertrouwen en vormt de basis voor de toekomst.

Wil je meer weten over CompaNanny? Kijk op www.compananny.nl

Inschrijven

Nieuwe inschrijvingen worden behandeld door CompaNanny.

Werken bij Compananny