privcacy & disclaimer

Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kinderdagverblijf Toppie Hilversum.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg die door Kinderdagverblijf Toppie Hilversum aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Kinderdagverblijf Toppie Hilversum niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van kdvtoppie.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Kinderdagverblijf Toppie Hilversum aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum.

 

Privacy

Hiervoor verwijzen we u naar ons privacy document. (PDF)

Website (privacy)

Onderstaande informatie is van toepassing op de website kdvtoppie.nl

Kinderdagverblijf Toppie Hilversum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierin volgen wij de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Expliciet melden wij dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de bijlage van ons Privacy beleid;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Onze formulieren worden ten allen tijde verzonden via SSL. (beveiligde versleutelde verbinding)
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als Kinderdagverblijf Toppie Hilversum. verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De websites van Kinderdagverblijf Toppie Hilversum. die gegevens van u verzamelen zijn:
https://kdvtoppie.nl

Hieronder gaan wij specifiek in op onderdelen als "wat verzamelen we, waarom en hoe bewaren wij dit."

Inschrijfformulier KDV en NSO

Via deze 2 online formulieren kunt u een kind inschrijven voor onze Kinderdagopvang of Naschoolseopvang. We vragen via dit formulier de minimale gegevens (verplicht met een *) die we nodig hebben om een inschrijving te verwerken. Kinderdagverblijf Toppie Hilversum heeft uw telefoon en e-mail gegevens nodig zodat wij bij eventuele vragen contact met u kunnen opnemen. Een verzonden inschrijving wordt bewaard in de mailbox van Kinderdagverblijf Toppie Hilversum. Er wordt een extra kopie opgeslagen in een de database en mailbox van de webontwikkelaar V13 Internet. Deze extra kopie is bedoeld om zoekgeraakte of niet ontvangen inschrijvingen te ondervangen. Verzending van uw e-mail is ten aller tijde verzonden via SSL. (beveiligde versleutelde verbinding). Wilt u de inschrijving inzien of laten verwijderen neem dan contact met ons op via kdv@kdvtoppie.nl.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van zgn. cookies. Deze cookie is een klein bestandje dat met iedere pagina van deze website wordt meegezonden en door de gebruikte browser op de harde schrijf van uw computer opgeslagen. Deze opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek naar onze servers gestuurd (denk bijvoorbeeld aan een taalkeuze die u maakt). Deze cookies zijn functioneel en hebben geen enkel marketing doel.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken en welke keuzes u daarin heeft gemaakt. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

In- of uitschakelen?

Voor het In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan vindt u meer informatie in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de  webbrowser.
Daarnaast nog meer weten? Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
- ictrecht.nl
https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
- Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
- Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
- Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen#no3

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. We hebben de bewaartermijn van deze gegevens bepaald op 50 maanden. Hierna worden deze automatisch gewist.

Beveiliging

Deze website is beveiligd met een SSL certificaat en de servers worden frequent geüpdated t.a.v. nieuwe software versies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens op de website.

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum
×

Kinderopvang Toppie wordt CompaNanny

Na 22 jaar hebben Liesbeth en Varna besloten dat het tijd is voor verandering en vernieuwing. Kinderopvang Toppie is daarom overgenomen door CompaNanny. Deze overname is ontstaan vanuit dezelfde kijk op kinderopvang en overeenkomsten in visie en cultuur.

Bij beide organisaties staat kwaliteit centraal: voor kinderen, ouders en medewerkers. De vestigingen worden door ouders omschreven als een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar vakkundige mensen werken met een hart voor kinderen en oog voor kwaliteit. Het gevoel dat we vanuit een soortgelijke basis werken, geeft veel vertrouwen en vormt de basis voor de toekomst.

Wil je meer weten over CompaNanny? Kijk op www.compananny.nl

Inschrijven

Nieuwe inschrijvingen worden behandeld door CompaNanny.

Werken bij Compananny

0